Left Tiếp tục mua sắm
Đơn hàng của bạn

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Bánh cưới 3 tầng cốt cao

1.100.000₫

Bánh cưới 3 tầng cốt cao:
- 2 tầng dưới giả cốt cao.
- 1 tầng thật size 14cm cốt cao