Left Tiếp tục mua sắm
Đơn hàng của bạn

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Bánh cưới 3 tầng truyền thống

550.000₫

Bánh cưới 3 tầng truyền thống:
- 2 tầng bánh giả - dưới.
- 1 tầng bánh thật - trên size 14cm cốt cao.