Left Tiếp tục mua sắm
Đơn hàng của bạn

Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

Bánh cưới hoa tươi 5 tầng

750.000₫

Bánh cưới hoa tươi 5 tầng:
- 4 tầng đế là bánh giả.
- 1 tầng thật size 14cm cốt cao
Giá chưa bao gồm tiền hoa tươi trang trí