Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Bánh cưới 2 tầng fondant hoa baby

600.000₫

Bánh kem cưới 2 tầng hoa tươi:

  • Tầng giả size 22cm (dưới)
  • Tầng thật size 16cm cốt cao (trên)
  • Lịch và cô dâu chú rể nặn fondant